Charitatívny predaj pred Vianocami 2017 - 22. 12. 2017 sa už tradične organizoval v Ilave pred kostolom predaj medovníkov a drobných výrobkov na podporu detí v Indii. Výťažok z predaja bol 590 Eur. Na aký konkrétny účel budú financie použité, určíme po dohode s otcom Jeevom. Všetkým dobrodincom zo srdca Pán Boh zaplať. V galérii si môžete pozrieť fotografie.

Nový školský rok a vyúčtovanie za uplynulý, 29. 7. 2017 -

Vážení členovia projektu a všetci adoptívni rodičia,
deťom v Indii začal opäť nový školský rok. Otec Jeeva písal, že pre deti zabezpečil všetko potrebné do školy - učebnice, pomôcky aj oblečenie a opäť pripomenul, že je to možné vďaka našej podpore, že sú nám veľmi vďační, modlia sa za nás a slúžia za nás sv. omše.
Tiež nám poslali aj finančnú správu za obdobie jún 2016 - máj 2017:


Príjem zo Slovenska 10 600 Eur

Celkové výdavky 10 600 Eur
Z toho:
Učebnice 3 080 Eur
Oblečenie 1 670 Eur
Jedlo 2 350 Eur
Školský poplatok a poplatok za stravu 3 500 Eur

List od otca Jeevu a vyúčtovanie za uplynulý školský rok, 13. 10. 2016 -

Drahí členovia projektu a všetci adoptívni rodičia,
som veľmi rád, že vám môžem poslať podrobnú správu o nakladaní s peniazmi a ich využitím pre dobro detí.
Aj v mene všetkých detí využívam túto príležitosť poďakovať vám. Ste pre deti ako anjeli poslaní Bohom. Vďaka vám tieto deti môžu študovať a užívať si detstvo. Ukázali ste im svetlo v ich živote a majú všetko, čo potrebujú.
Pán Ježiš hovorí, že keď niekto pýta košeľu, daj mu aj plášť, keď ťa žiada ísť míľu, choď s ním dve – vy napĺňate tieto Ježišove slová, a tak ste požehnaní. Vďaka vašej pomoci sú dnes deti v poriadku, zdravé, usilovne študujú, majú dobré výsledky v škole, pekne tancujú a modlia sa.
Rastú duchovne, intelektuálne a fyzicky. Máte na tom veľkú zásluhu, a tak si buďte istí, že Boh vás požehnáva.
S vašou pomocou a podporou som od vás dostal 12 455 Eur, ktoré som požil na rôzne účely. Tu sú podrobnosti o využití peňazí za uplynulý školský rok:

Prijaté od vás 12 455 Eur

Učebnice a zošity 3 200 Eur
Potraviny 4 400 Eur
Oblečenie 1 400 Eur
Škola a školné 3 200 Eur
Občerstvenie 255 Eur
Celkom 12 455 Eur

Ešte raz vám veľmi ďakujem za vašu lásku a podporu pre moje deti, cítia sa so mnou šťastné a radostné. Deti a ja sa za vás modlíme a obetujeme sväté omše. Každý deň sa prvý desiatok ruženca modlíme s deťmi za vás.
Prosíme vás, aby ste vytrvali v podporovaní detí, kým dokončia svoje štúdiá.
Majte sa dobre, špeciálne pozdravujem aj vaše rodiny.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Váš milujúci kňaz a deti
Fr. Jeeva Kumar Darsi

Začiatok školského roka v Indii, 8. 8. 2016 - V júni začal pre indické deti nový školský rok. Vďaka našej finančnej podpore mohol otec Jeeva nakúpiť učebnice a školské pomôcky. Na fotografiách v galérii si môžete pozrieť, ako si ich deti rozdávajú.

Fotografie z osláv Vianoc a z charitného predaja, 18. 1. 2016 - V deň predvianočnej sviatosti zmierenia v ilavskej farnosti sa uskutočnil pred kostolom predaj medovníčkov a ručne šitých ozdôb a hračiek. Z predaja sme získali 635,50 Eur, ktoré pošleme na dobudovanie a vybavenie nových tried v škole otca Jeevu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa postarali o výrobu sladkých a šitých drobností, prípravu a realizáciu predaja. Fotky z tohto predaja nájdete v galérii. Otec Jeeva nám so svojou vďakou a uistením o modlitbách za nás zaslal aj fotografie z osláv Vianoc v Indii.

Fotografie z nedeľného stretnutia s otcom Jeevom, 15. 9. 2015 - Vážení priatelia, ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste využili možnosť osobného stretnutia s otcom Jeevom Kumarom. Vo fotogalérii nájdete zopár snímok zo stretnutia.

Poďakovanie od otca Jeevu a ročná finančná bilancia, 29. 8. 2015 - Vážení adoptívni rodičia,
prinášame vám preklad e-mailu od otca Jeevu vrátane správy o použití financií, ktoré sme poslali do Indie uplynulý školský rok (jún 2014 až máj 2015).
Bude možnosť osobného stretnutia s otcom Jeevom. Na Slovensko príde v dňoch 11. - 14. 9. Podrobnosti vám pošleme neskôr e-mailom a určite sa objavia aj vo farských oznamoch.

Otec Jeeva nám napísal:

V mene sirôt vám veľmi pekne ďakujem za všetku vašu pomoc, lásku, podporu a povzbudenie.
Vďačnosť je postojom ľudských bytostí. Sme vám veľmi vďační za všetku vašu finančnú, duchovnú a psychickú pomoc pre moje deti. Všetky sú veľmi šťastné. Fyzicky a intelektuálne rastú a v mnohom sa rozvíjajú. A to všetko vďaka vašej pomoci.
Deti majú dobré známky a dosahujú v škole dobrú úroveň. Jeden učiteľ to komentoval výrokom: ,,Neverím, že tvoje deti sú siroty, pretože dostávajú všetko. Okamžite dostanú knihy alebo oblečenie a tiež dobrú stravu. Naším deťom nedokážeme dať toľko jedla. Vaše majú šťastie."
Áno, naše deti sú veľmi šťastné. Vy im dávate stravu, oblečenie a knihy a ja im poskytujem rodičovskú lásku. Vždy sa s nimi zahrám a pokecám, vždy s nimi hovorím o tom, keď pošlete mail alebo peniaze. Spoločne si robíme plány a všetkých presviedčame, aby sa zlepšovali v štúdiu. Vy ste ich budúcnosť a všetko. Boh bude požehnávať každé jedno dieťa. Boja sa len toho, že by ste mohli stopnúť projekt. Ak nie, ich životy budú pokojné a budú si dobre nažívať.
Väčšinou je to tak, že im dám potrebné veci skôr, než by si o ne žiadali. To, čo potrebujú, im môžem zabezpečiť vďaka vašim peniazom. Sme vám veľmi veľmi vďační. Sumu, ktorú ste zaslali, sme použili rozličnými spôsobmi. Posielam vám o tom podrobnosti. Budem vám za to vždy zodpovedný.

Úprimne ďakujem všetkým veľkorysým rodičom - darcom a odovzdávam pozdravy od detí.
Fr.Darsi.Jeeva KumarĎakujeme za podporu charitného predaja, 23, 12. 2014 - V dňoch 12. 12. a 19. 12. 2014 sa uskutočnil adventný predaj medovníkov a drobných ozdôb, ktorého cieľom bolo získať finančné prostriedky na podporu chudobných detí v Indii. Krásne zdobené medovníky a ozdoby na stromček zaujali mnohých našich bratov a sestry a tak, vďaka ich štedrosti, sme získali 661,94 €. Celá suma bude poukázaná otcovi Jeevovi do Indie. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o výrobu a predaj vianočných drobností, pánovi dekanovi za možnosť predávať počas spoločnej spovede a samozrejme všetkým, ktorí si niečo zakúpili, za ich štedrosť a dobré srdce.
Dávajte a bude vám dané; dobrá miera, natlačená, natrasená, vrchovatá vám bude daná do lona. Lebo akou mierou meriate, takou Boh nameria vám. (Lk 6,38)
V galérii nájdete niekoľko fotografií z predaja.

Nové triedy otvorené a požehnané, 3. 11. 2014 - Minulý mesiac mali naše indické deti veľkú slávnosť. Za účasti pozvaných kňazov z okolia a rehoľných sestier boli požehnané a otvorené novo vystavané triedy. Deti pripravili kultúrny program. Otec Jeeva nám opäť veľmi ďakoval, že im pomáhame a aj vďaka nám sa mohli nové triedy postaviť a že naša tabuľka (Slovakia) tam bude naveky vekov :-) Nové triedy chce ešte vybaviť nábytkom (lavice, stoličky...) a budúci rok plánuje dostavať ďalšie miestnosti - ďalšie triedy, knižnicu a kanceláriu. Aby deti mohli získať aspoň minimálne vzdelanie, t. j. 10 tried (ročníkov). Kto chce a môže, naďalej má možnosť prispievať na číslo účtu s variabilným symbolom 9999 - na vybavenie tried, ďalšie stavebné práce a iné potreby. V galérii nájdete ďalších 28 nových fotografií.
Nech Pán Boh odmení všetku Vašu obetavosť, lásku, finančné aj modlitbové dary pre naše adoptované deti.

18 nových fotografií v galérii, 14. 10. 2014 - Čo je nové v Indii? Život pokračuje a nové triedy sú už veľmi blízko stavu, keď budú môcť plniť účel, na ktorý boli postavené. V galérii nájdete sadu nových fotografií.

Veľké sucho a pokračovanie stavieb, 21. 7. 2014 - Otec Jeeva nám napísal, že je u nich hrozne sucho, zvyčajný júnový dážď neprišiel. K modlitbám za pokoj v ich krajine tak môžeme pridať aj prosbu za dážď. Aj napriek vážnej politickej situácii a nepriaznivému počasiu, stavba školy napreduje. Na ďalších fotkách môžeme vidieť ďakovné tabuľky, ktoré budú umiestnené v nových triedach.

Stavba tried pokračuje, 5. 7. 2014 - Nový školský rok v Indii sa už začal a dielo prístavby tamojšej školy napriek vážnej politickej situácii pokračuje. Otec Jeeva preto prosí o modlitby za deti a tiež nás uisťuje, že oni sa modlia za nás. Prajeme Vám požehnaný dovolenkový čas a v galérii prikladáme aktuálne fotografie z Indie.

Nové prenasledovanie kresťanov v Indii, 26. 5. 2014 - Drahí priatelia, tentokrát máme z Indie zlé správy. K moci sa dostali dve protikresťanské politické strany. Už doteraz bola situácia kresťanov v krajine zlá a štát im pomáhal veľmi málo, teraz však pre nich nastáva obdobie strachu, neistoty a priameho útlaku. Keďže farnosť otca Jeevu je odľahlá, očakávajú veľké problémy s vodou, elektrinou, vzdelávaním a ľudskými právami. Tajní agenti sú pripravení prenasledovať kresťanov a zabíjať ich. Otec Jeeva píše, že ľudia sú odhodlaní položiť svoj život pre Krista. Zároveň prosí o modlitbu za nich v tejto veľmi ťažkej situácii.

Spojme sa v modlitbe a osobných obetách za kresťanov i ostatných obyvateľov Indie. V ilavskej farnosti budeme aj pri sv. omšiach prosiť Boha na tento úmysel. Osobitne sa skúsime spojiť v modlitbe v pondelok 26. 5. o 20.00 - každý tam, kde bude. Ak sa nejaká skupinka dohodne, môžu sa stretnúť a modliť aj spoločne. V pondelok je sviatok sv. Filipa Neriho, patróna našej adopcie. Veríme, že aj na jeho príhovor Boh požehná pokojom túto ťažko skúšanú krajinu.Stavba nových tried začala, 24. 5. 2014 - Otec Jeeva nás informoval, že výstavba štyroch nových tried tamojšej English middle school už začala. Jedna z nich sa stavia z prostriedkov, ktoré sme poslali my zo Slovenska, na druhú prispel Norbert Loacker z Rakúska, tretiu finančne podporili rehoľné sestry, ktoré pomáhajú o. Jeevovi s učením detí a na štvrtú ešte hľadajú darcov. Pán Boh zaplať za všetky dary a modlitby, vďaka ktorým môže rásť toto dielo. Pokiaľ cítite povolanie ďalej toto dielo podporiť, môžete tak urobiť zaslaním daru na účet adopcie s uvedením variabilného symbolu 9999.

"Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú." (Ž 127)Fotogaléria zo stretnutia s Don Boscom, 25. 3. 2014 - Minulý víkend sme mali možnosť osobne sa stretnúť s otcom Don Boscom. Ďakujeme všetkým, ktorí túto možnosť využili a vo fotogalérii pripájame niekoľko snímok z nedeľného stretnutia.Prístavba English middle school v Indii, 15. 3. 2014 - Začiatkom roka 2014 sme poslali do Indie mimoriadny príspevok 1 500 Eur z predaja medovníkov a iných darov. Prostriedky poslúžia na prístavbu tamojšej školy, ktorú pred časom rozbehol otec Jeeva. Súčasné štyri triedy totiž pre ďalší rok nebudú dostačovať a tak nás poprosil o pomoc. Ak cítite povolanie prispieť aj k tomuto dielu, môže podporiť prístavbu školy príspevkom na účet Občianskeho združenia Pro India, o.z. s uvedením variabilného symbolu 9999. V mene detí vyslovujeme vopred Pán Boh zaplať.

(na obrázku súčasný stav English middle school)

Návšteva Don Bosca a založenie občianskeho združenia PRO INDIA, 11. 3. 2014

Vážení adoptívni rodičia, podporovatelia detí z Indie,

21. 3. - 24. 3. 2014 zavíta opäť na Slovensko Don Bosco. V nedeľu 23. 4. bude sláviť sv. omšu o 10.00 hodine. Následne Vás srdečne pozývame na stretnutie s ním, ktoré sa uskutoční tiež vo farskom kostole v Ilave po krížovej ceste, približne o 15.30. Don Bosco pre nás chystá krátku prezentáciu - fotky a sprievodné slovo. Po nej bude priestor na rozhovor, prípadne osobné rozhovory s Don Boscom.

Na tomto stretnutí Vás budeme informovať o vzniku občianskeho združenia PRO INDIA, ktoré bude zastrešovať "našu" adopciu detí z Indie, pretože toto dielo sa dosť rozrástlo a stále pribúdajú ďalší adoptívni rodičia a ďalšie indické deti na adopciu. So vznikom občianskeho združenia dochádza aj k zmene čísla účtu, na ktoré sa budú zasielať príspevky. O týchto zmenách Vás budeme informovať na stretnutí s Don Boscom a potom následne aj elektronicky.

Prajeme Vám požehnaný čas pôstneho obdobia a tešíme sa na spoločné stretnutie.

Finančné vyúčtovanie za rok 2013
Drahí priatelia, končí sa rok 2013 a prinášame vám teda finančné vyúčtovanie Adopcie sv. Filipa Neriho k 30. decembru 2013. Tento rok sme začínali so začiatočným zostatkom na úrovni 2 417,75 eur, pričom počas roka došlo na bankovom účte k nasledovným pohybom (v eurách):

Predmet Príspevky Výdavky
Deti 7 951,50 6 760,00
Predaj medovníčkov 509,17 -
Poplatky 60,00 57,47
Úroky 18,76 -
Celkom 8 539,43 6 817,47

Rok 2013 sme teda ukončili so zostatkom 4 139,71 eur. Vyššia suma je daná tým, že začiatkom budúceho roka budeme posielať ďalšiu platbu do Indie, ako aj mimoriadnym príjmom z predaja medovníkov. Po dohode s p. dekanom takisto ponechávame rezervu pre prípad mimoriadnych udalostí.

Drahí priatelia, adoptívni rodičia a darcovia známi iba Bohu. V mene indických detí vám úprimne ďakujeme za všetku vašu pomoc v tomto roku. Nech vám Pán stonásobne oplatí všetko, čo ste obetovali pre Jeho najmenších.

Vianoce v Indii, 31. 12. 2013 - Vo fotogalérii opäť nájdete niekoľko nových fotografií - tentokrát z vianočných sv. omší v Indii.

Vianočný vinš od otca Jeevu, 23. 12. 2013
Drahí bratia a sestry, ako sa máte? Čo očakávate od Vianoc? Ja budem sláviť osem svätých omší, takže pre mňa budú Vianoce dňom bez jedla a bez spánku, ale teším sa, že prinesiem radosť do života ľudí. U nás je všetko v poriadku, čoskoro vám budeme posielať listy od detí. Veľmi si vážime pomoc všetkých darcov. Tak ako sa v Betleheme Ježiš vzdal svojej rovnosti s Bohom, Panna Mária obetovala svoje lono, Jozef svoju manželku a zvieratá svoje miesto, tak vy obetujete peniaze, čas a ďalšie hodnoty pre tieto úbohé deti a pomáhate im. Nesmierne si to vážime a veľmi, veľmi vám ďakujeme za vašu lásku a spoluprácu.
Želám vám aj vašim rodinám veľmi šťastné Vianoce.

Váš milujúci
otec Jeeva Kumar

(Foto: Wikipédia)

Predaj medovníkov, 22. 12. 2013 - V piatok 20. decembra sa počas spoločnej sviatosti zmierenia uskutočnil predaj medovníkov. Celý výnos bude zaslaný otcovi Jeevovi do sirotinca v Dalit Wada vo farnosti Chanubanda v Indii. Vďaka štedrosti mnohých z vás sa rozpredali veľmi rýchlo a celkový obnos dosiahol 509,17 eur. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Veronike, ktorá sa postarala o upečenie a výzdobu medovníkov a aj všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli na toto Božie dielo. Nech vás Boh pokoja naplní v tomto vianočnom čase radosťou a sprevádza svojím požehnaním.

Oslavy adventu, 18. 12. 2013 - Od otca Jeevu sme dostali niekoľko fotografií z osláv adventu v Indii. Nájdete ich vo fotogalérii.

Slovo z Indie, 9. 11. 2013 - Otec Don Bosco nám zaslal nádherný príhovor o podstate služby chudobným, o jej vzťahu ku kresťanskej viere a tiež o tom, ako môžeme pomôcť odstrániť chudobu vo svete. Nájdete ho na podstránke Slovo z Indie.

Ponuka sv. omší za zosnulých, 2. 11. 2013 - Milí adoptívni rodičia, otec Jeeva Kumar nám poslal e-mail, kde sa ponúkol, že by veľmi rád poslúžil teraz on nám. Nechce byť len príjemcom pomoci pre svoje siroty, ale chce sa spolu s nimi prihovárať za našich zosnulých v rámci týždňa modlitieb za duše verných zosnulých. Ak by niekto z vás mal záujem, prosíme zašlite mená vašich zomrelých na náš e-mail adopcia.eu@gmail.com do utorka, alebo ich zapíšte v sakristii kostola na zoznam na to určený. Následne ich spoločne odošleme do Indie. (Foto: Wikipédia)

AKTUALIZOVANÉ: Cyklón Phailin, 19. 10. 2013 - Minulý víkend zasiahol východ Indie mohutný cyklón Phailin. Otec Jeeva nás informoval, že hoci živel postihol aj oblasť Krishna, všetci sú v poriadku. "Nech vás Boh žehná a prosím stále sa za nás modlite", odkázal rodičom. On takisto bude spolu s deťmi pokračovať v modlitbách za darcov. (Foto: SITA)

Sv. omša za adoptívnych rodičov - Koncom augusta 2013 sa otec Jeeva spolu so svojimi farníkmi v Indii modlil a slávil sv. omšu obetovanú za všetkých darcov a adoptívnych rodičov. Ubezpečil nás o svojich úprimných modlitbách za Božie požehnanie pre nás aj naše rodiny.
Tiež nám zaslal trojicu fotografií zo spomínanej sv. omše.

Nový školský rok a štúdium Don Bosca - Začiatkom júna 2013 sa začal v Indii nový školský rok. Počet detí v sirotincii v Chanubande stupol na 120 detí.
Don Bosco úspešne ukončil šúdium na získanie titulu ICLic na Univerzite v Lueven v Belgicku. Cez prázdniny bol v Anglicku, kde pracoval ako výpomocný duchovný, aby si zabezpečil financie na ďalší rok štúdia v Európe.