Chudobní
Dávanie

Čo hovorí Sväté Písmo o dávaní?

Blažený ten, kto dáva, nie ten, kto berie.
(Sk 20,35)

Dávajte a bude vám dané;
dobrá miera, natlačená, natrasená, vrchovatá vám bude daná do lona.
Lebo akou mierou meriate, takou Boh nameria vám.
(Lk 6,38)

Každému, kto ťa prosí, dávaj
a čo ti niekto vezme, nežiadaj späť.
Ako chcete, aby ľudia jednali s vami,
tak jednajte vy s nimi.
(Lk 6,30)

Každý nech dáva podľa toho, ako sa vo svojom srdci dopredu rozhodol, nie s nechuťou ani z donútenia;
veď radostného darcu miluje Boh.
(2Kor 9,7)

Kto skúpo rozsieva, bude tiež skúpo žať
a kto štedro rozsieva, bude tiež štedro žať.
(2Kor 9,6)

Duša štedrá bude nasýtená tukom
a kto občerstvuje, bude tiež občerstvený.
(Prís 11,25)

Neodopieraj dobrodenie tým, ktorí ho potrebujú,
ak je v tvojej moci ho preukázať.
(Prís 3,27)

(Zdroj: Biblia - Český ekumenický preklad, 1985)