Životopis, 1. časť
Životopis, 2. časť
Životopis, 3. časť
Životopis, 4. časť
Myšlienky

Myšlienky sv. Filipa Neriho


"Buď dobrý, ak chceš."

„Buďte veselí, ale nehrešte."

"Škrupule a melanchólia ostaňte mimo môjho domu."

"Radostná myseľ posilňuje srdce a dáva vytrvalosť v dobrom."

"Buď jednoduchý a pokorný."

"Kto sa nemodlí, je nemé zviera."

"Milí priatelia, kedy chcete začať žiť dobrý život?"

"Ak ťa majú dobre poslúchať, dávaj málo príkazov."

"Nič nepomôže človeku viac než modlitba."

"Nášmu rozumu sa Božie tajomstvo neodkryje. Múdrosti Písma Svätého sa naučíme viac modlením než študovaním."

"Poslušnosť je najkratšia cesta k dokonalosti."

"Človek nemusí chcieť urobiť všetko za jeden deň a svätým sa nestane za štyri dni, ale krok za krokom."

"Mladí ľudia majú byť na pozore pred hriechmi tela, starí pred lakomstvom."

"V boji o čistotu vyhrávajú iba zbabelci, teda iba tí, ktorí utečú."

"Ver v Boha a neboj sa nikoho, lebo nad Ním už nestojí nikto."

"Byť bez milosrdenstva k chybám iných ľudí je bezpečné znamenie, že človek čoskoro sám padne."

"Kto nezostúpi do pekla pokiaľ žije, je vo veľkom nebezpečenstve, že tam príde, keď bude mŕtvy."

"Keď ide o to, aby sme zmenili zlý stav na dobrý, nie sú treba žiadne rady. Ale keď chce človek dobrý stav zmeniť na ešte lepší, potom je, než sa rozhodne, skutočne treba čas, rada a modlitba."

"Na spanie nie je kedy, lenivci sa do raja nedostanú."

"Nemajú vína, to znamená, že nemajú Ducha."

Z listu sv. Filipa Neriho

„Pre duchovné veci človek musí zhodiť všetky kože, to znamená odložiť všetky vonkajšie veci... A teraz dávajte pozor, koľko odporných koží duša má, takže je potrebné ju stiahnuť zo živého mäsa nožom posvätnej disciplíny. Krt je slepá myš, ktorá je stále v zemi. Žerie a hrabe hlinu a nikdy jej nemá dosť. Práve takí sú lakomí muži a ženy. Všetky stvorené veci sú tu pre všetkých a ukazujú dobrotu Stvoriteľa: Slnko šíri svetlo, oheň teplo; každý strom vzťahuje ruky, totiž vetvy a ponúka ovocie, ktoré splodil. Voda a vzduch, ba celá príroda vyjadruje štedrosť svojho Stvoriteľa. Ale my sme síce stvorení na jeho obraz, ale nepredstavujeme ho, ale ho popierame svojimi skutkami, svojimi zvrátenými návykmi, i keď sa k nemu hlásime svojimi perami. Čo hovorím o koži lakomstva, platí rovnako o všetkých ostatných, ktorými je naše srdce potiahnuté zo všetkých strán. Lebo naše srdce má z nerestí a zlých návykov viac koží, než má mačka chlpov v kožuchu... Posúďte preto, či stačí, ak sa uspokojíme s myšlienkou, ktorá nám raz za rok príde náhodou na myseľ. Boh nech vám dá svoju milosť, aby ste sa veľmi sústredili na jeho Božiu lásku a ranou v jeho boku tak prenikli do živého zdroja múdrosti vteleného Boha, že zabudnete na seba a na každé sebectvo..."

Modlitby sv. Filipa Neriho

"Pane, maj sa dnes predo mnou na pozore. Mám strach, že Ťa zradím."

"Môj Ježiš, už som Ti povedal, že keď mi nepomôžeš, nikdy nič dobrého nevykonám."

"Môj Ježišu,rád by som Ťa miloval!"

"Čo by som len mal urobiť, môj Ježišu, aby som poznal Tvoju vôľu?"

"Pane, konaj so mnou ako Ty vieš a ako Ty chceš."

Zdroj: ruksak.sk (podľa Ch. Feldmanna), Paul Türks: Filip Neri, foto: wikigallery.org